Verksamheten

Verksamhetsidé

Fyndets vision är att erbjuda kvalitativ småbarnspedagogik i små grupper och i en hemlik miljö. Trygga relationer och barnens delaktighet är grunden som vi bygger på – varje barn har rätt att bli sedd och hörd. Genom att lyssna på och observera barnen kan vi tillsammans planera verksamheten enligt barnets behov – alla barn är olika och skall få vara det.

Vår småbarnspedagogik grundar sig på Vanda stads ”Plan för småbarnspedagogik” (2017) som grundar sig på den nationella ”Grunderna för planen för småbarnspedagogiken” (2016). Utgående från dessa gör alla daghem upp en egen verksamhetsplan. Vi tillämpar även delar av arbetsmodellen ”Med barnaögon” i vår verksamhet. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten hos oss. Inför att barnet börjar i daghemmet erbjuder vi hembesök och informerar föräldrarna om mjuklandningen.

Verksamheten

Varje daghem gör en egen verksamhetsplan, som baserar sig på Vanda stads ”Plan för småbarnspedagogik” (2017). Den pedagogiska ledaren stöder enheternas personal i planeringen och förverkligandet av småbarnspedagogiken, samt koordinerar eventuella stödåtgärder för barngruppen och det enskilda barnet. Nedan hittar ni korta beskrivningar på olika teman som är med i vår vardagliga verksamhet:

Språket; språkutvecklingen är en kreativ och aktiv process som vi stöder så mångsidigt som möjligt genom möten i vardagen. vi leker med språket och har tid för diskussion. Med de minsta börjar vi med att benämna och ge enkla förklaringar, vi leker med ord, rim och ramsor, läser sagor och sagoterar, allt för att locka barnet att berätta själv. Genom användningen av begrepp och benämningar utvecklas språkförståelsen. Barnen ges tid att uppleva och samtala om det de upplevt, och så småningom delge sina erfarenheter.

Musik, pyssel & spel; musik, pyssel och spel har en viktig roll i utvecklingen av mångsidiga emotionella, sociala och motoriska färdigheter.

Rörelse; vi vill skapa en omgivning som inspirerar till rörelse och stöder utvecklingen av ett brett motoriskt kunnande.

Klubb 5; det sista dagisåret får barnen vara med i Klubb 5. I Klubb 5 gör barnen allt från uppgifter till utflykter och får chansen att lära känna ”femmisar” från Fyndets andra enheter – deras kommande klasskompisar.

Kulturupplevelser för barn; våra enheter besöker regelbundet teatrar, film- och musikföreställningar. Bekanta dig med vår händelsekalender för mer information!

Traditioner; vi vill uppmärksamma olika högtider och tillsammans med barnen värna våra traditioner och historia. Tillsammans lär vi oss varför vi firar vissa historiska händelser och personer.

Miljö, morgondagens värld byggs idag och vi vill dra vårt strå i stacken genom att tillsammans med barnen göra vårt bästa för att ta vara på vår miljö.
Fyndet har ett eget miljöprogram där barnens deltagande är en viktig del.

Mjuklandning

Mjuklandningens mål är att gradvis vänja barnet vid daghemsmiljön. De första dagarna är föräldern med på enheten och bekantar sig med gruppen och dess rutiner tillsammans med sitt barn. I början är dagarna korta, och blir lite längre för varje dag som går. Mjuklandningens längd varierar från några dagar till två veckor, beroende på barnets behov och enligt familjernas möjligheter och önskemål.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn på Fyndet är olycksfallsförsäkrade under sin tid på våra enheter. Detta innebär att man vid behov kan besöka vilken som helst läkarstation. För mera information om detta kontakta personalen på er enhet.

Verksamheten på Pepparkakorna

Pepparkakorna

Pepparkakorna är kompletterande dagvård (morgon- och eftermiddagsverksamhet) för förskolebarnen i Mårtensdals skola, med specialinriktning på barnens motoriska utveckling. Vårt huvudmål är att hjälpa barnen att skapa ett mångsidigt motoriskt kunnande, samtidigt som de lär sig att det är roligt att röra på sig. Vi arbetar för att miljön på Pepparkakorna skall inspirera barnen att röra på sig och ge möjligheten att utvecklas på egen hand och på egna villkor. Vi har även en hel del planerad verksamhet för att stöda den motoriska utvecklingen då våra veckorutiner inkluderar simning, inne- och utegymnastik. Om detta låter som något för ditt barn kan du fylla i en ansökan här.