Ansökan

Då ni ansöker om en plats till någon av Fyndets enheter bör ni fylla i både vår dagvårdsansökan och Vanda stads dagvårdsansökan. Genom att fylla i och lämna in Fyndets dagvårdsansökan ansöker ni om en plats hos oss och genom att fylla i Vanda stads dagvårdsansökan ansöker ni om servicesedel. Mer detaljerad ifyllningsanvisningar hittar ni på Fyndets dagvårdsansökan.

Ansökningsblanketterna finns bakom länkarna längre ner på denna sida. Ni kan endera skriva ut blanketterna själva eller be om att få dem från någon av våra enheter. Färdigt ifyllda ansökningar kan man lämna in på vilken som helst av våra enheter, så sköter vi resten.

För mera information kan ni kontakta Fyndets verksamhetsledare:
Anna-Lena Saarinen
0400-726 848
anna-lena.saarinen@fyndet.fi

 

 Fyndets Dagvårdsansökan (PDF)                Pepparkakornas ansökan (PDF)
 FPA:s ansökan om stöd för privat vård av barn