Ansökan

Ni ansöker om en dagvårdsplats genom att fylla i en dagvårdsansökan.

Ansökningsblanketterna finns bakom länkarna längre ner på denna sida. Ni kan skriva ut blanketterna själv eller be om att få dem från någon av våra enheter. Färdigt ifyllda ansökningar kan man lämna in på vilken som helst av våra enheter, efter det är verksamhetsledaren är i kontakt.

För mera information kan ni kontakta Fyndets verksamhetsledare:
Anna-Lena Saarinen
0400-726 848
anna-lena.saarinen@fyndet.fi