Ansökan

Då ni ansöker om en plats på någon av Fyndets enheter bör ni fylla i vår dagvårdsansökan, men vi rekommenderar att ni även ansöker om en kommunal dagvårdplats parallelt med ansökan till oss. Ansökan till Vanda stad är bra att göra ifall alla våra grupper råkar vara fulla. Mer detaljerad anvisningar hittar ni på Fyndets dagvårdsansökan.

Ansökningsblanketten finns bakom länken längre ner på denna sida. Ni kan antingen skriva ut blanketterna själva eller be om att få dem på någon av våra enheter. Färdigt ifyllda ansökningar kan lämnas in på vilken som helst av våra enheter, så sköter vi resten.

För mera information kan ni kontakta Fyndets verksamhetsledare:
Anna-Lena Saarinen
0400-726 848
anna-lena.saarinen@fyndet.fi