Ansökan

Ni ansöker om en dagvårdsplats genom att fylla i en dagvårdsansökan.

Ansökningsblanketterna finns bakom länkarna längre ner på denna sida. Ni kan skriva ut blanketterna själv eller be om att få dem från någon av våra enheter. Färdigt ifyllda ansökningar kan man lämna in på vilken som helst av våra enheter, efter det är verksamhetsledaren är i kontakt.

För mera information kan ni kontakta Fyndets verksamhetsledare:
Ellen Engdal
040-702 6334
ellen.engdal@fyndet.fi