Fyndet r.f.

Historia

Dagvårdsförening Fyndet r.f. grundades 1988 av Carita Lundin och en grupp föräldrar som ville skapa bättre möjligheter för den svenskspråkiga dagvården i Vanda. Föräldradeltagandet har alltid spelat en stor roll i Fyndets verksamhet. I början ansvarade föräldrar till och med för matlagningen på enheterna och ännu i dag hjälper föräldrars med städningen på veckosluten. Idag har föreningen inom sin verksamhet fyra små daghem med högst 14 barn per daghem och kompletterande småbarnspedagogik för förskolebarn i Mårtensdals skola.

Styrelsen

Familjerna och personalen har möjlighet att bli medlemmar i föreningen. Genom styrelsen har föräldrarna en chans till större delaktighet i föreningens ärenden och genom detta samarbete har vi möjlighet att skapa den trivsamma miljö Fyndet är känt för. Styrelsen består av en ordförande, viceordförande, kassör, sekreterare och andra ledamöter. Fyndets verksamhetsledare deltar på styrelsemöten som sakkunnig.

Föräldrakommittén

Föräldrarna på Fyndet har grundat en föräldrakommitté för att tillsammans arbeta för att synliggöra föreningen och via olika evenemang samla in pengar, som sedan används för att ordna något extra roligt för barngrupperna. Bland annat ordnar kommittén Fyndets traditionella barnjippo, där en barnkonsert, ansiktsmålning, ballongutdelning och en massa annat roligt står på programmet.