Fyndet r.f.

Historia

Dagvårdsförening Fyndet r.f. grundades 1988 av Carita Lundin och en grupp föräldrar som ville skapa bättre möjligheter för den svenskspråkiga dagvården i Vanda. Föräldradeltagandet har alltid spelat en stor roll i Fyndets verksamhet. I början ansvarade föräldrar till och med för matlagningen på enheterna och ännu i dag hjälper föräldrars med städningen på veckosluten. Idag har föreningen inom sin verksamhet tre gruppfamiljedaghem, ett daghem och kompletterande dagvård för förskolebarn i Mårtensdals skola. Från och med augusti 2016 kommer gruppfamiljedaghemmen att ändras till daghem med högst 14 barn per enhet.

Styrelsen

Familjerna och personalen har möjlighet att bli medlemmar i föreningen. Genom styrelsen har föräldrarna en chans till större delaktighet i föreningens ärenden och genom detta samarbete har vi möjlighet att skapa den trivsamma miljö Fyndet är känt för. Styrelsen består av en ordförande, viceordförande, kassör, två personalrepresentanter, sekreterare och två andra ledamöter. Fyndets verksamhetsledare fungerar som styrelsens sekreterare.

Föräldrakommittén

Föräldrarna på Fyndet har grundat en föräldrakommitté för att tillsammans arbeta för att synliggöra föreningen och via olika evenemang samla in pengar, som sedan används för att ordna något extra roligt för barngrupperna. Bland annat ordnar kommittén Fyndets traditionella barnjippo, där en barnkonsert, ansiktsmålning, ballongutdelning och en massa annat roligt står på programmet.

Arne alligator 160131
Fyndets traditionella barnjippo med Arne Alligator 31.1.2016